شروع کار با نرم افزار حسابی


یکی از متداول ترین سوالات حسابداران در فرآیند سپری کردن دوره های آموزش حسابداری این است که برای آموزش نرم افزار حسابداری، کدام نرم افزارها از اولویت بیشتری برخوردارند و کار کردن با آنها زیاد دردسر ساز نیست.  خوشبختانه نرم افزار حسابداری تحت وب حسابی علاوه بر سهولت در استفاده، ویدئوهایی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که در صورت نیاز بتوانند از آنها استفاده کنند.