آموزش نرم افزار حسابداری

شروع کار با نرم افزار حسابی

یکی از متداول ترین سوالات حسابداران در فرآیند سپری کردن دوره های آموزش حسابداری این است که برای آموزش نرم افزار حسابداری، کدام نرم افزارها از اولویت بیشتری برخوردارند و کار کردن با آنها زیاد دردسر ساز نیست.  خوشبختانه نرم افزار حسابداری تحت وب حسابی علاوه بر سهولت در استفاده، ویدئوهایی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که در صورت نیاز بتوانند از آنها استفاده کنند.
 
 
Slide 1 Heading
Click Here
Slide 1 Heading
Click Here
Slide 1 Heading
Click Here
Slide 1 Heading
Click Here

فیلم های آموزشی حسابداری

ویدیوهای نرم افزار حسابی

تعریف شخص در نرم افزار حسابی

تعریف کالا در نرم افزار حسابی

تعریف انبار در نرم افزار حسابی

ثبت فاکتور خرید در نرم افزار حسابی

ثبت فاکتور فروش در نرم افزار حسابی

تعریف بانک در نرم افزار حسابی