حساب دریافتنی چیست؟
حسابهای دریافتنی، موجودی پولی است که یک شرکت در ازای کالاها یا خدماتی که عرضه نموده یا استفاده شده است ولی هنوز مشتریان پولی بابت آن ها پرداخت نکرده ا ...
زنبیل خرید